Директор й організатор мовного центру FIDEL – Петро Якович Махлін.

Освіта, досвід роботи і список публікацій:

 1.  Освіта:

1) Незавершена вища технічна освіта: Київський Політехнічний Інститут, Приборобудівельний Факультет, 1-4 курси, 1993-1997 рр.
2) Вища освіта: диплом класичного філолога (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2001 р. закінчення).
3) Аспірантура  (2003-2006рр.) при Академії Наук України, Інститут мовознавства, спеціальність 10.02.05 романські мови. Тема дисертаційної роботи: "Вторинна номінація у романських орнітонімах християнского походження".
4) Курси італійської мови Dante Alighieri (2006 р. закінчення), диплом -  Оttimo («відмінно»).

 1.  Досвід роботи:

1) Викладач вузівських кафедр з 2001 по 2005 роки:

 • Національний медичний університет ім. Богомольця (викладач кафедри латинської мови);
 • Національний авіаційний університет (викладач кафедри перекладу);
 • МАУП (викладач кафедри перекладу);
 • Університет «Україна» (викладач кафедри перекладу).

2) З 2003 по 2008 роки – аспірант, молодший научний співробітник відділення романських, германських та балтійських мов Інституту мовознавства Академії Наук України.
3) 2001-2008 рр. – викладання кількох європейських мов. Створив власну методику навчання розмовному рівню володіння іноземними мовами.
4) З 2008 р. – по теперішній час – приватний підприємець, с.п.д. Директор мовного центру FIDEL.

 1.  Додаткові дані:

З 2000 р.  - Член Союзу Журналістів України.

З 2011 р.  - автор відео-каналу  Петр Яковлевич Махлин (в Уoutube):

 • більше 900 відео
 • більше 16000 подписникі
 • більше 30 плейлистів
 • більше 10 іноземних мов у роботі
 • порівняльне мовознавство
 1. Публікації:

А. Науково-популярні:

1. Поговорим, как Цицерон с Цицероном. – Горожанин. 1997, № 5, с. 10.
2. Рабскую услугу не перекричать. – Горожанин. 1997, № 7, с. 12.
3. Накануне январских календ. – Горожанин. 1997, № 8, с. 14.
4. Пожалуйте к столу! – Горожанин. 1997, № 9, с.5.
5. –22. Рубрика “Моя твоя не понимай” – Горожанин. 1998, № 1, с. 15; № 2, с. 15; № 4, с. 13; № 5, с. 13; № 6, с. 13; № 7, с. 13; № 9, с. 14; № 11, с. 13; № 12, с.12; № 13, с. 11; № 15, с. 13; № 16, с. 13; № 17, с. 13; № 18, с. 13; № 19, с. 13; № 21, с. 13; № 22, с.13; № 23, с. 13. (18 публикаций).
23.Крестный отец и его команда. – Горожанин. 1998, № 3, с. 14.
24. О золотой посредственности и крупинке соли. – Сегодня. 17.04.1998. с.10.
25. Чепчики на Марсовом поле. – Горожанин. 1998, № 8, с. 14.
26. В переводе с иностранного. – Горожанин. 1998, № 23, с. 13.
27. Вийшли ми всі із латини. – Українська мова та література, № 38, октябрь 1998, с. 1.
28. Не то слово. К.: Аст-Пресс-Дик-Си, 1999. 64 с.
29. Остались от мудрости рожки да ножки. – Медичні кадри, № 6, 1.04.1999, с.2.
30. Не то слово. It is not the word. – Президент, № 1, 1999, с. 110–111.
31. Догадайся сам! – Литературная газета, 28.04.1999, с. 16.
32. Не то слово. – Вісник національної академії наук України, № 1, 1999, с. 43–46.
33. Слов’єсні бур’яни. – Зарубіжна література, № 24, VI, 1999, с.5.
34. –50. Рубрика “К слову”. – Правда Украины, сентябрь 1999 – апрель 2001 (более 15 публікаций).
51. На каком языке говорят Олимпийцы? – Киевские новости, № 30-32, 26.10 – 2.11, 2000, с. 14. (Со ссылкой на “Киевские новости”) – Спортивная газета, 3.11.2000, с.6.
52. Вольво и лянча – близнецы-братья. – Медичні кадри, № 6, 2001, с. 2.
53. Послание критских жрецов. – Правда України, № 126, 3.11.2001, с. 8.
54. Римляне шутят. Перевод с латинского. – А.С.С., №1, 2002, с. 95
55. Не то слово. – Радуга, № 1, 2002, с. 124-148.
56. –69. Рубрика “Не то слово” – Зеркало недели, 2002, № 9, с. 13; № 10, с. 14; № 13, с. 13; № 14, с. 14; № 15, с. 15; № 23, с. 14; № 24, с. 13; № 26, с. 14; № 28, с. 15; № 30, с. 15; № 44, с. 14; № 46, с. 15; 2003, № 6, с. 15; № 8, с. 14 (14 публикаций)
68.– 69. В ресторан без словаря. – Рабочая газета, от 8.11.02 и 15.11.02, с. 6.
70. – 72 Шутки римлян. – Рабочая газета, от 13.12.02, 20.12.02 и 27.12.02, с. 6.
73. – 74. Римский календарь. – Рабочая газета, от 21.02.03 и 28.02.03, с.6.
75. – 78. В записную книжку редактора. Вісник київської організації Національної спілки журналістів України. ОТ 2002 № 10, с. 17 – 20; № 11, с. 18 – 21; 2003 № 1, с. 18 – 21.

B. Наукові публікації:

1. Латинський архаїчний словотвір на прикладі творів римського письменника Плавта. // К.: Мова та культура, 2002, с. 137.
2. Махлін П., Пучков А. Метафора та метонімія як джерела античної архітектурної термінології. Вітрувій // Архітектурна спадщина України. – К., НДІТІАМ – Головкіївархітектура, 2002. – С. 307 – 313.
3. Метафоры, связанные с понятием «государство» у Платона // Теорія та історія архітектури та містобудування: Зб. наук. пр. НДІТІАМ. – К., 2002. – Вип. 5. На честь О.М.Голованюк. – С. 99 – 108.
4. Античная морская метафора в современном итальянском языке. // Проблемы семантики, прагматики и когнитивной лингвистики. – К., 2004. С. 24-28.
5. Махлін П. Я., Пучков А. О. Метафора “птах” у латинській, давньогрецькій мовах та давньому івриті // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах / Національний авіаційний університет України. – К., 2004. – С. 92-102.
6. Происхождение названия птицы Jean-le-blanc во французском языке. // Язык и культура. – Киев, 2005. – С. 190-195.
7. Происхождение украинского названия птицы Мартын. // Украинский язык. – К., 2006. – С.45-57.
8. К происхождению франц. Moineau «воробей». // Язык и история. – К., 2006. Вып. 89. – С. 81-86.
9. Птицы, которые управляли миром. // Язык и история. – К., 2006. Вып. 90. – С. 69-75.
10. К происхождению итальянского uccello santamaria «зимородок». // Язык и история. – К., 2006. Вып. 90. – С. 64-69.
11. К происхождению итальянского названия mulacchia или как сорока-ворона стала монашенкой. // Проблемы семантики, прагматики и когнитивной лингвистики. – К., 2007. – С. 222-226.
12. Птицы, окрещенные именами святых. Романские орнитонимы как христианский антропоморфизм. // Язык и культура. – К., 2007. – С. 209-216.
13. Исследования апеллятивов и антропонимов христианского происхождения в романской орнитонимии. // Научный весник кафедры ЮНЕСКО. – К., 2007. – С. 95-101.
14. Антропоним martin во французских названиях птиц. // Языкознание. – К., 2007. – С. 41-49.

 1. Птахи, охрещені іменами святих. Романські орнітоніми як християнські антропоморфізми // Індоєвропейська спадщина в лексиці слов’янських, балтійських, германських і романських мов: семантичні та словотвірні зв’язки і процеси. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 388 – 396.
 2. До походження назви «Птах Святої Марії» // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Вип. 36. – К., 2017. – С. 37‒45.                                                                                                          17. Christian and pre-Christian origin of the name of a parrot (perroquet, perrochetto, periquito) in some Romance languages (Italian, Spanish, French , Portuguese) // Modern Science – Moderní věda. – Prague, 2017. № 6 pp. 103-108.

  C. Рецензії автора:

  1. Гай Гелий Аноним. Эпиграммы, эпитафии. Перевод с латыни Гелия Аронова. К., 2002. – 52 с.
  2. Григорій Бігун. Прислів’я та приказки шістьма мовами. (Українська, латина, німецька, російська, англійська, польська). – К., 2003. – 318 с.
  3. Demchenko O., Zakaliuzhnyi M. The Latin Language and the Fundamentals of Medical Terminology. – Ternopil: “Ukrmedknyha”, 2004. – 284 p.

           

           Книги автора:

 1. Махлин Петр. Не то слово (опыт перевода с языка мертвого на живой): Толковый словарь, словарь синонимов. — К. : АСТ-ПРЕСС-ДИК-СИ, 1999. — 64с.
 2. Махлін Петро Якович, Данченко Ольга В'ячеславівна. Латинська мова: Навч. посіб. для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун- т розвитку людини "Україна". — К. : Університет "Україна", 2006. — 216с.
 3. Махлин П.Я. Латинский язык в таблицах. Справочник по грамматике. – М.: Астрель: АСТ, 2008. – 111, [1] С.
 4. Махлин П.Я., Титарчук Ю.А. Латинский язык за 60 часов: самоучитель. – М.: Аст: Астрель, 2010. – 526, [2] c.: ил.                             
 5. Махлин П.Я. Крылатые письмена. - К.: Феникс, 2012. - 150 с.                                                                                                                 
 6. Махлин П.Я. Английский язык в таблицах. Справочник по грамматике. - К.: Феникс, 2012. - 128 с.                                                 
 7. Махлин П.Я. Как сказать по-русски? Занимательная этимология. - Киев, Феникс, 2013. - 294 с.                                                         
 8. Махлин П.Я. Итальянский язык в таблицах и схемах. Справочник. - Киев, 2013. -  80 с.                                                                   
 9. Махлин П.Я., Титарчук Ю.А. Latina viva: самоучитель латинского языка. - М., "Вече", 2015. - 784с.                                                     
 10. Махлин П.Я. Английский язык в таблицах. Справочник по фонетике. Киев, 2016, - 80 с.                                                                 
 11. Махлин П.Я. Изящный английский. Диалоги с Оскаром Уайльдом. - К., 2017. - 88 с.                                                                       
 12. Махлин П.Я. Французский язык в таблицах. Справочник. - К., 2018. - 78 с.                                                                                       
 13. Махлин П.Я. Путешествие в английский. Самоучитель. – К., 2019. – 260 с.                                                                                       
 14. Махлин П.Я. Английская лексика в таблицах и схемах. Киев, издательский центр Д. Бураго, 2020. 145 с.